THAI KOFF COFFEE ROASTER

ยิ่งรู้จัก... ยิ่งหลงรักกาแฟไทย
เราค้นหาสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าแท้ 100%
เราค้นหาแหล่งปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
เพื่อการพัฒนากาแฟไทยให้ก้าวไกลระดับโลก

Thai Koff Coffee Roaster
เราสร้าง thai koff coffee roasters, thai koff coffee club
เพื่อเป็นร้านเทสเตอร์กาแฟ ให้เพื่อนๆที่รักการดื่มกาแฟไทย
ได้แวะมาดื่มกาแฟที่เราคั่ว และ ชงทั้ง speed bar และ slow bar

เรามีพันธมิตรที่เปิดร้านขายกาแฟไทย ที่สนับสนุนสั่งกาแฟคั่วของลุงเชียร
คนคั่วกาแฟนอกตำรา ไปจำหน่าย และ นำไปชงขายให้ลูกค้า เป็นจำนวนมาก

กว่าจะได้กาแฟที่ดีเพื่อนำมาคั่ว กาแฟทุกเมล็ด
ที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนดอยสูงของประเทศไทย
ต้องตั้งใจเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่เรียกว่าเชอร์รี่สีแดง และ เหลือง
สด ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อนำมาแปรรูป ที่เรียกกันในคนทำกาแฟว่า
” โพรเซสกาแฟ” ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสลับซับซ้อน
และ มีกรรมวิธีมากมาย เพื่อที่จะให้กาแฟมีรส กลิ่น และ คุณภาพที่ดี

เราผลิตกาแฟ ออกมาเพื่อให้นักดื่มกาแฟ
ได้ลองสัมผัสกาแฟแท้ กาแฟไทย ราคาถูก
เราตั้งใจโพรเซสกาแฟมาเพื่อคนรักกาแฟโดยแท้จริง

THAI KOFF COFFEE ROASTER
ถนนนครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี
ผู้สนับสนุน DIGITAL CARD
ลุงเชียรคนคั่วกาแฟนอกตำรา

Thai Koff Coffee Roaster

ยิ่งรู้จัก... ยิ่งหลงรักกาแฟไทย

กลุ่ม Facebook กาแฟ
thai koff coffee roaster
facebook-digitalcard
รวมพลคนรักกาแฟ
กลุ่มสาธารณะ
ฉันรักกาแฟไทย
กลุ่มสาธารณะ
ลุงเชียรคนคั่วกาแฟนอกตำรา
กลุ่มสาธารณะ
คุยเฟื่องเรื่องกาแฟไทย
กลุ่มสาธารณะ

Copyright©2021 iberme. All Rights Reserved.

บัญชี

CHANGE LANGUAGE