สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

แชร์หน้านี้

CHANGE LANGUAGE