อ. ประพฤติ ฉัตรประภาชัย (อ. อุ๋ย) รับบรรยายกฎหมาย iberme (1)

อ. ประพฤติ ฉัตรประภาชัย (อ. อุ๋ย)

Praphrut Chatprapachai (Aui)

บริการ
- รับบรรยายกฎหมาย
(กฎหมาย digital อาทิ พรบ คอมพิวเตอร์, PDPA ฯลฯ)
ให้หน่วยงานต่าง ๆ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
- แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น บันทึกข้อตกลง
กฎระเบียบ สัญญา บทความวิชาการ (ไทย / ENG)
- ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ บทความ การศึกษาต่อต่างประเทศ
ด้านกฎหมาย ฯลฯ
- ตรวจสอบสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
ให้คำแนะนำทางกฎหมาย
Services
- provides legal lectures and seminars, e.g., Computer Crime Act, PDPA, etc.
- legal documents interpretations, such as
MOU, regulations, contract, academic
articles (Thai/English)
- provide consultation for independent studies,
thesis, articles, foreign legal studies. etc.
- reviews contracts and business agreements,
offer legal advice

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

Line

Facebook

Chat

Gmail

Maps

Praphrut

เพิ่มเพื่อนไลน์

Praphrut Aui

ดูหน้า Facebook

ดูที่ตั้งของเรา

ที่อยู่ : 599 ซอย รามคำแหง 71 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ดูแผนที่ คลิก

จำนวนผู้เข้าชม