ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (ปอ)

TNSU CBI MBA

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
- ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

090 895 4593

poditt

Facebook

Chat

poditt@hotmail.com

c.dittachai@tnsu.ac.th

dittachai.c@smatthailand.org

Website

Researchgate

รับเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาการทำวิจัย
ผลงานทางวิชาการ การทำหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

poditt

เพิ่มเพื่อนไลน์

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

ดูหน้า Facebook

เว็บไซต์

ดูหน้า เว็บไซต์

ติดต่อเรา คลิก

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ติดต่อเรา คลิก

จำนวนผู้เข้าชม