รับผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์

ส. เกษตร​ฟาร์ม

รับผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์

ผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์ ไก่ไข่​ ไก่ดำ รับจ้างผสมเทียมสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

ส. เกษตร​ฟาร์ม

รับผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์

ผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์ ไก่ไข่​ ไก่ดำ รับจ้างผสมเทียมสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

_ฟาร์ม-จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์-รับจ้างผสมเทียมสุกร-iberme-1-e1652941260178

ส.เกษตร​ฟาร์ม

ผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์ ไก่ไข่​ ไก่ดำ รับจ้างผสมเทียมสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

ส.เกษตร​ฟาร์ม

ผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์ ไก่ไข่​ ไก่ดำ รับจ้างผสมเทียมสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

ที่ตั้ง

ส.เกษตรฟาร์ม

ตำบล หนองแขม อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

แชร์หน้านี้

ส. เกษตร​ฟาร์ม

ผลิต​ และ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรทุกสายพันธุ์ ไก่ไข่​ ไก่ดำ รับจ้างผสมเทียมสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

จำนวนผู้เข้าชม