น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์ น้ำดื่มเวลล์ (Well) ริว่า (Riva) (Water For Life) สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกขวด

น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์

น้ำดื่มเวลล์ (Well) ริว่า (Riva)

วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์ (Water For Life)
น้ำดื่มเวลล์ (Well) ริว่า (Riva)
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกขวด
ผ่านการรับรอง อย. (เลขที่อย. 24-2-01755-6-0049)
ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นด้วยการบริการที่เราดูแลทุกคนอย่างครอบครัว และ เราใส่ใจ
น้ำดื่มทุกขวดเป็นอย่างดี น้ำดื่มทุกขวด
ผ่านการกรอง 7 ขั้นตอน
และ เราบรรจุน้ำดื่มด้วยระบบอัตโนมัติ
ที่เหนือกว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มทั่วไป
มีระบบการฆ่าเชื้อ 99.99% อากาศในห้องบรรจุด้วย UVC
ที่ใช้ในห้องเก็บเครื่องมือทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลชั้นนำใช้กัน
ใครๆก็ดื่มน้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์
เพราะดื่มแล้วดูดีมีไสตล์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
พกไว้ดื่มกินก็ง่าย ติดรถไว้ดื่มก็สะดวก ใช้ประกอบอาหาร
หรือ ทำกิจกรรมต่างๆก็ดี

น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

จุดเด่นของน้ำดื่ม
วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์

น้ำดื่มรสชาติดี ไม่กร่อย ไม่เฝื่อน
✅ มีทีมงานดูแลให้บริการน้ำดื่มอย่างมืออาชีพ
✅ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ขวดใส ไม่ผิดรูป
✅ สินค้ามีมาตรฐาน อย. ผ่านกระบวนการกรอง 7 ขั้นตอน และ บรรจุขวดในห้องระบบปิด แพ็คแน่น ของเสียต่ำ
✅ ขายง่าย ขายไว กำไรดี มีโฆษณาออนไลน์ให้
✅ มีเครื่องมือขายช่วยตัวแทนขาย
น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายที่ไม่สามารถขาดได้
ทุกคนต้องกิน ต้องดื่มในทุกวัน
เลือกจำหน่ายน้ำดื่มสะอาด
เลือกจำหน่ายน้ำดื่มกับ
วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์ กันเถอะค่ะ
เพราะเป็นน้ำดื่มที่ดี จะนำไปจำหน่ายกี่ทีก็มีแต่กำไร
“น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์”
ขอชวนคุณ มาร่วมส่งต่อสุขภาพดี ๆ
ที่เริ่มต้นได้จากการดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน
ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราได้แล้ววันนี้

น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์

เพิ่มเพื่อนไลน์

สแกน QR Code LINE

น้ำดื่มเวลล์ (Well)

น้ำดื่มริว่า (Riva)

น้ำดื่มตรามิโนร่า Minora
(Drinking Water For Life)สะอาดปลอดภัยได้
มาตรฐานทุกขวด ผ่านการรับรอง อย.
(เลขที่อย. 24-2-01755-6-0009)
ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นด้วยการบริการ
ที่เราดูแลทุกคนอย่างครอบครัว และ เราใส่ใจ
น้ำดื่มทุกขวดเป็นอย่างดี น้ำดื่มทุกขวด
ผ่านการกรอง 7 ขั้นตอน และ เราบรรจุน้ำดื่ม
ด้วยระบบอัตโนมัติที่เหนือกว่าโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ทั่วไป มีระบบการฆ่าเชื้อ 99.99%
อากาศในห้องบรรจุด้วย UVC ที่ใช้ในห้องเก็บ
เครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำ
ใช้กัน ใครๆ ก็ดื่มน้ำดื่มมิโนร่า เพราะดื่มแล้วดูดี
มีไสตล์สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
พกไว้ดื่มกินก็ง่าย ติดรถไว้ดื่มก็สะดวก
ใช้ประกอบอาหาร หรือ ทำกิจกรรมต่างๆก็ดี

จุดเด่นของน้ำดื่มมิโนร่า (Minora)
✅ น้ำดื่มรสชาติดี ไม่กร่อย ไม่เฝื่อน
✅ มีทีมงานดูแลให้บริการน้ำดื่มอย่างมืออาชีพ
✅ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ขวดใส ไม่ผิดรูป
✅ สินค้ามีมาตรฐาน อย. ผ่านกระบวนการกรอง
7 ขั้นตอน และ บรรจุขวดในห้องระบบปิด
แพ็คแน่น ของเสียต่ำ
✅ ขายง่าย ขายไว กำไรดี มีโฆษณาออนไลน์ให้
✅ มีเครื่องมือขายช่วยตัวแทนขาย
น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายที่ไม่สามารถขาดได้
ทุกคนต้องกิน ต้องดื่มในทุ..

น้ำดื่มตรามิโนร่า Minora
(Drinking Water For Life) สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกขวด ผ่านการรับรอง อย.
(เลขที่อย. 24-2-01755-6-0009) ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นด้วยการบริการที่เราดูแลทุกคนอย่างครอบครัว
และ เราใส่ใจน้ำดื่มทุกขวดเป็นอย่างดี
น้ำดื่มทุกขวด ผ่านการกรอง 7 ขั้นตอน และ เราบรรจุน้ำดื่มด้วยระบบอัตโนมัติที่เหนือกว่าโรงงาน
ผลิตน้ำดื่มทั่วไป มีระบบการฆ่าเชื้อ 99.99% อากาศในห้องบรรจุด้วย UVC ที่ใช้ในห้อง
เก็บเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำใช้กัน
ใครๆก็ดื่มน้ำดื่มมิโนร่า เพราะดื่มแล้วดูดีมีไสตล์สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พกไว้ดื่มกินก็ง่าย
ติดรถไว้ดื่มก็สะดวก ใช้ประกอบอาหาร หรือ ทำกิจกรรมต่างๆก็ดี

จุดเด่นของน้ำดื่มมิโนร่า (Minora)
✅ น้ำดื่มรสชาติดี ไม่กร่อย ไม่เฝื่อน
✅ มีทีมงานดูแลให้บริการน้ำดื่มอย่างมืออาชีพ
✅ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ขวดใส ไม่ผิดรูป
✅ สินค้ามีมาตรฐาน อย. ผ่านกระบวนการกรอง 7 ขั้นตอน และ บรรจุขวดในห้องระบบปิด แพ็คแน่น ของเสียต่ำ
✅ ขายง่าย ขายไว กำไรดี มีโฆษณาออนไลน์ให้
✅ มีเครื่องมือขายช่วยตัวแทนขาย
น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายที่ไม่สามารถขาดได้ ทุกคนต้องกิน ต้องดื่มในทุ...

น้ำถ้วย "ตรามิโนร่า"
น้ำดื่มสะอาดบรรจุถ้วยขนาด 220 ml.
(48ถ้วย/ลัง) ผ่านการรับรองจาก อย.
(เลขที่ อย. 24-2-01755-6-0009)
ผ่านการกรองที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการ
UV RO OZONE จึงมั่นใจได้ว่าดื่มแล้ว
ดีต่อสุขภาพ

น้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์

วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์ (Water For Life)
น้ำดื่มเวลล์ (Well) ริว่า (Riva)
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกขวด
ผ่านการรับรอง อย. (เลขที่อย. 24-2-01755-6-0049)
ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นด้วยการบริการที่เราดูแลทุกคนอย่างครอบครัว และ เราใส่ใจ
น้ำดื่มทุกขวดเป็นอย่างดี น้ำดื่มทุกขวด
ผ่านการกรอง 7 ขั้นตอน
และ เราบรรจุน้ำดื่มด้วยระบบอัตโนมัติ
ที่เหนือกว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มทั่วไป
มีระบบการฆ่าเชื้อ 99.99% อากาศในห้องบรรจุด้วย UVC
ที่ใช้ในห้องเก็บเครื่องมือทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลชั้นนำใช้กัน
ใครๆก็ดื่มน้ำดื่ม วอเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์
เพราะดื่มแล้วดูดีมีไสตล์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
พกไว้ดื่มกินก็ง่าย ติดรถไว้ดื่มก็สะดวก ใช้ประกอบอาหาร
หรือ ทำกิจกรรมต่างๆก็ดี

จำนวนผู้เข้าชม