พิทักษ์ โยธา บริษัท ทีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

พิทักษ์ โยธา

Mr.Phithak Yotha

ตำแหน่ง นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์ นวดแผนไทย
ตำแหน่ง ผู้จัดการ การบริหารด้านการศึกษา ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ

71158

พิทักษ์ โยธา

Mr.Phithak Yotha

ตำแหน่ง นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์ นวดแผนไทย

ตำแหน่ง ผู้จัดการ การบริหารด้านการศึกษา ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ

บริษัท ทีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
TC EDUCATION CO.,LTD

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

Phitak

เพิ่มเพื่อนไลน์

สแกน QR Code LINE

Google Maps

ที่อยู่ :

ห้องเลขที่A320-A321ชั้น ที่32 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ,43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

พิทักษ์ โยธา

Mr.Phithak Yotha

ตำแหน่ง นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์ นวดแผนไทย

ตำแหน่ง ผู้จัดการ การบริหารด้านการศึกษา ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม

CHANGE LANGUAGE