Marvel Transport

มาร์เวิล ทรานสปอร์ต รถตู้รุ่นใหม่ปี 2020-2021

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี
เราเป็นรูปแบบบริษัท มีใบเสร็จเต็มรูปแบบให้ท่าน
มั่นใจปลอดภัยในการเดินทาง รถติด GPS ตามมาตรฐานขนส่งทุกคัน
พร้อมพนักงานขับรถ ที่ผ่านการอบรม การขับรถ มารยาท
และประสบการณ์ในการขับรถที่ชำนาญมากกว่า 20 ปี
เรามีรถให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับความต้องการ

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี
เราเป็นรูปแบบบริษัท มีใบเสร็จเต็มรูปแบบให้ท่าน
มั่นใจปลอดภัยในการเดินทาง รถติด GPS ตามมาตรฐานขนส่งทุกคัน พร้อมพนักงานขับรถ ที่ผ่านการอบรม
การขับรถ มารยาท และประสบการณ์ในการขับรถ
ที่ชำนาญมากกว่า 20 ปี เรามีรถให้ท่านเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกับความต้องการ

Marvel Transport

มาร์เวิล ทรานสปอร์ต รถตู้รุ่นใหม่ปี 2020-2021

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี

Luxury Van

ค่าบริการ 2,000-2,500 บาท

VIP Van

ค่าบริการ 1,800-2,000 บาท

Standard Van

ค่าบริการ 1,500-1,700 บาท

Bus

ค่าบริการตามระยะเส้นทาง

Park

เพิ่มเพื่อนไลน์

สแกน QR Code LINE

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี
เราเป็นรูปแบบบริษัท มีใบเสร็จเต็มรูปแบบให้ท่าน
มั่นใจปลอดภัยในการเดินทาง รถติด GPS ตามมาตรฐานขนส่งทุกคัน
พร้อมพนักงานขับรถ ที่ผ่านการอบรม การขับรถ มารยาท และประสบการณ์ในการขับรถที่ชำนาญมากกว่า 20 ปี
เรามีรถให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับความต้องการ

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี
เราเป็นรูปแบบบริษัท มีใบเสร็จเต็มรูปแบบให้ท่าน

มั่นใจปลอดภัยในการเดินทาง รถติด GPS

ตามมาตรฐานขนส่งทุกคัน
พร้อมพนักงานขับรถ ที่ผ่านการอบรม

การขับรถ มารยาท และประสบการณ์ในการขับรถ

ที่ชำนาญมากกว่า 20 ปี
เรามีรถให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม

กับความต้องการ

ที่อยู่ : 1 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 1 ถนน ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Marvel Transport

มาร์เวิล ทรานสปอร์ต รถตู้รุ่นใหม่ปี 2020-2021

บริการรถเช่า เหมา รายวัน รายเดือน หรือรายปี
เราเป็นรูปแบบบริษัท มีใบเสร็จเต็มรูปแบบให้ท่าน
มั่นใจปลอดภัยในการเดินทาง รถติด GPS ตามมาตรฐานขนส่งทุกคัน พร้อมพนักงานขับรถ ที่ผ่านการอบรม การขับรถ มารยาท และประสบการณ์ในการขับรถที่ชำนาญมากกว่า 20 ปี เรามีรถให้ท่านเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกับความต้องการ

จำนวนผู้เข้าชม