ลุงบังเอิญ กันแพงศรี

เจ้าของสวนเขากระดาษ
สวนมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์

ปราชญ์ในด้านการปลูกพืช
และเป็นอาจารย์/วิทยากร การทำดิน
ถ่าน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

โทร

Line

Facebook

Chat

Maps

ประสบความสำเร็จในการปลูกมะขาม
เปรี้ยวฝักยักษ์ สามารถผลิตมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์
ได้ขนาดโตถึง 4 ฝัก ต่อกิโลกรัม
ฝักยาว 45 เซนติเมตร มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์
เมื่ออายุ 10 ปี ให้ผลผลิตสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อต้น
นอกจากการแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มขายแล้ว
ยังขายในรูปมะขามเปียกแกะเมล็ดออก
และจำหน่ายต้นพันธุ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ การทำดิน
ถ่าน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

bungurn1566

เพิ่มเพื่อนไลน์

บังเอิญ กันแพงศรี

ดูหน้า Facebook

ดูที่ตั้งของเรา

ที่อยู่ : ตำบล คลองหินปูน อำเภอ วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

ติดต่อเรา คลิก

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ดูแผนที่ คลิก

แชร์หน้านี้

จำนวนผู้เข้าชม