อดุลย์ศร​ บุบผา

อดุลย์ศร​ บุบผา

Adulsorn​ Buppha

???

บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
449 หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Patthana Kollakarn Engineering Co., Ltd.
449 Moo 4, Pracha-Uthit Rd,
Banklongsuan, Phrasamutjedi,
Samutprakarn 10290 THAILAND

ROI Accelerator

เลขานุการสมาคม
Secretary

Certified by :

Member of :

Thai Automation & Robotics Association
กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

Center of Robotic Excellence
เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

Thai Intralogistics Association
สมาคมการจัดระบบคลังสินค้าไทย

Google Maps

ที่อยู่ :

บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
449 หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290