บริษัท การบัญชีไทย จำกัด การบัญชีไทยสำนักงานบัญชีดิจิตอล

บริษัท การบัญชีไทย จำกัด

บริษัท การบัญชีไทย จำกัด

Best Enterprise & The Consulting

การบัญชีไทยสำนักงานบัญชีดิจิตอล 'สำนักงานบัญชีดิจิตอล' หรือ ที่เรียกว่า Digital Accounting Firm จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Digital Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสอ็มอีให้เป็น Smarts Enterprises ดังนั้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้

บริษัท การบัญชีไทย จำกัด

บริการพนักงานบัญชี (Outsource)
บริการด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน
การวางแผนภาษี (Tax Planning)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ จดทะเบียน และ ประกันสังคม
บริการวางระบบบัญชี (Internal Control)
ตรวจสอบบัญชี (External Audit) ที่ปรึกษาอื่นๆ
(Consulting) สัมมนา และ จัดอบรมด้านวิชาชีพ
บัญชี ภาษี และ ธุรกิจ สำนักงานบัญชีเครือข่าย
(สำนักงานพี่ สำนักงานน้อง)

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

การบัญชีไทย

เพิ่มเพื่อนไลน์

สแกน QR Code LINE

Google Maps

ที่อยู่ :

อุบลชาติ 1 แยก 10 บางรักน้อย ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

บริษัท การบัญชีไทย จำกัด

Best Enterprise & The Consulting

การบัญชีไทยสำนักงานบัญชีดิจิตอล 'สำนักงานบัญชีดิจิตอล'
หรือ ที่เรียกว่า Digital Accounting Firm
จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Digital Economy
หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะ
การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสอ็มอีให้เป็น
Smarts Enterprises ดังนั้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ
มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์ และ
นำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้

จำนวนผู้เข้าชม